Info

Este és el blog dels seminaris predoctorals de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València. Ací hi penjarem els anuncis del futurs seminaris i també servirà d’arxiu de les sessions anteriors, hi guardarem els resums, les diapositives i altres materials, així com els comentaris posteriors.

Els seminaris són oberts a tota la comunitat educativa universitària, tant de la Universitat com d’altres.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant un correu electrònic a
predocs-arroba-uv-punto-es

Per a subscriure’t a la nostra llista de correu [predocmat] envia un correu electrònic a listserv@listserv.uv.es amb la comanda

subscribe predocmat Nom Cognoms

al cos del missatge. Especifica el Nom i Cognoms corresponents.

Si només vols rebre els anuncis del seminari, pots subscriure’t a les entrades del blog emprant l’RSS (a l’enllaç que hi trobareu al menú de la dreta).

Benvinguts!

————————–

Este es el blog de los seminarios predoctorales de la Facultad de Matemáticas de la Universitat de València. Aquí colgaremos los anuncios de futuros seminarios, y a la vez servirá de archivo de sesiones anteriores, guardando abstracts, diapositivas y otros materiales y también los comentarios posteriores.

Los seminarios son abiertos a toda la comunidad universitaria, tanto de la Universitat de València como de otras Universidades.

Puedes contactar con nosotros en nuestro correo electrónico
predocs-arroba-uv-punto-es

Para suscribirte a nuestra lista de correo [predocmat] envía un correo electrónico a listserv@listserv.uv.es con el comando

subscribe predocmat Nombre Apellidos

en el cuerpo del mensaje, especificando el Nombre y los Apellidos correspondientes.

Si sólo quieres recibir anuncios de los seminarios, puedes suscribirte a las entradas del blog usando RSS (enlace en el menú a la derecha).

Bienvenidos!